blidgravsten sjöfäll

24-09-2013

{title}{title}

 

Arbetar med en gjutjärnsgravvård.

 

En stående gravsten, som jag ritat om med en gammal gjutjärnsten som förlaga. Jag gör modellen i trä. Lägger in bilder på den målade trämodellen, textplatta innan gjutning. Samt ett foto på förlagan där inspirationen till just den här gravvården kommit från.

logga i