blidgravsten sjöfäll

10-11-2011

 

Renoverar gravsten.

 

Renoverar gråsten med inhuggen och målad text och bild.

logga i