blidgravsten sjöfäll

31-07-2012

{title}{title}{title}

 

Trägravsten med relief efter akvarell.

 

Står på tork inför avslutande delen, då en zinkplåt ska fästas på ovansidan.

logga i