dörren till verkstan

20-04-2017

{title}{title}

 

Just nu arbetar jag med bilder till min utställning på Galleri1, Uppsala. Vernissage 19.8 2017.

 

Arbetsnamn: "Tiderna Vi Lever I". Träreliefer målade med äggoljetempera. Skisser på " Mot Ön" och "Ansikte mot Ansikte" .

logga i