dörren till verkstan

28-08-2015

 

Nu börjar det igen.

 

Jag arbetar i inledningen inför nästa konstutställning. Är i fas ett. Fas ett = Skapa bilder. Fastställ tema för uställningsprojektet.

logga i