dörren till verkstan

24-04-2016

 

Nytt gravstensuppdrag.

 

Jag arbetar på en Gjutjärnsgravsten. Den ska ligga på marken. En platta med bild och text i relief, traditionellt svartmålad. Format 60x40x4cm. Hållbarhet 300 år.

logga i