dörren till verkstan

05-01-2012

 

tecknar upp några nya bilder till kommande sommarutställning; På Resande Fot

 

under arbetsnamnet: BILJETT TILL EN SAGOSTAD
"utopos", took a trip on your spaceship", "biljett till en sagostad"

logga i