Stina Sandberg

29-08-2012

{title}

 

Utopos

 

Trärelief med äggoljetempera. Mått 45x54 cm. Pris 6.000:-

logga i