Stina Sandberg

Stina Sandberg

Jag bor och arbetar i Lilla Ålbo, strax utanför Uppsala. Våren 2004 avslutade jag min konstnärliga utbildning och startade företaget Stinas Bild och Form. Det började med ett offentligt uppdrag och visst samarbete med Pelle Svanslös hus i Uppsala, som jag tog fram ett antal produkter åt. Sedan 2005 arbetar jag med att utveckla mitt arbete med att tillverka personliga gravstenar. Kontinuerligt arbetar jag med bild, för tillfället i trä som jag skär ut reliefer i och målar med äggoljetempera.

Medlem i KRO, 2015 -
Medlem i UKK, 2015 -

Konstnärlig utbildning:
Studier vid Uppsala Konstskola, Bastermin ht - 98 + Konstlinjen vt- 99
Wiks Folkhögskola, Bild och Formlinjen åk2, ht -00 - vt 01
Uppsala Universitet, Konstvetenskap A + B, ht - 01 - vt 02
Uppsala Konstskola, Tredje terminen, vt - 02
Stilmöbelskolan Östervåla, Bildhuggeri 1 år, ht 02 - vt 03
Stilmöbelskolan Östervåla, Stolsmakeri 1 år, ht 03 - vt 04

Undervisning
Barnens konstskola, Folkuniversitetet Uppsala, 2 terminer

Tidningsartiklar:
Hemmets Journal nr 45, nov 2011, "Stina sätter färg på kyrkogården".
Allas veckotidning nr 45, 30 okt 2008, "Vi måste få minnas våra döda med glädje"
sprf tidningen 5/2007 "gamla symboler på nytt"
DN 1 november 2007 "en gravplats ska ha något att berätta"
tidningen Kyrkogården nr 2 2007, "den glada kyrkogården"
tidningen Memento 4/06 "gravvårdar i gjutjärn"
UNT "Modern skulptur i historisk miljö" 2005-10-15
UNT "Uplandsmuseet, 2005-12-08


Länkar:
Jögge Sundqvist slöjdare
Lena Kriström skulptör
Sätergläntan

"begravning med hjärtat"
Grindstolpen

sida om sorg och begravning
Densistavilan


logga i