bg_stina_personlig
logga i

 

Ett ständigt reflekterande i efterhand, tillbakablickar på vem man är.

 

Fredrik Strage igen i DN idag. Citerar den ryske poeten Jevgenij Jevtusjenkos ord "Att alltid vara en smula barn, är att vara verkligt vuxen." Får mig att tänka på vem vi väljer att vara, (det skiftar under årens gång, för de flesta hoppas jag) av alla de "jag" som vi bär inom oss, plocka fram lite olika sidor, inte låta sig vara färdigstöpt i den av den närmaste omgivningens bild. Det som ibland gör att man måste fly.

bakgrundbild

bakgrundbild

bakgrundbild

bakgrundbild