bg_stina_personlig
logga i

 

Vacker beskrivning av en människa.

 

"Ansiktet är som en skådespelares, med ständig tillgång till ljus och mörker."

bakgrundbild

bakgrundbild

bakgrundbild

bakgrundbild