Stina Sandberg

{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}{title}

 

Gallieri1, Uppsala. 19.8-3.9. 2017.

 

"Tiderna Vi Lever I". Träreliefer med äggoljetempera.

logga i