Stina Sandberg

{title}{title}

 

Ögonblick.

 

Vi nya medlemmar i Uppsala Konstnärsklubb ställer ut i Å-huset. Vernissage lördag 9.1 2016. kl 12-17 utställningen pågår till söndag 24.1 2016. Jag visar träreliefer målade med äggoljetempera. Välkomna!

logga i