Stina Sandberg

 

Ställer ut på Akademiska Sjukhuset. Mars månad 2015.

 

Jag har blivit inbjuden av Akademiska sjukhusets konstförening och ställer ut i korridoren vid ing 70 under hela Mars månad. Jag kommer att hänga träreliefer målade med äggoljetempera. Allt är till salu. Välkomna!

logga i