Stina Sandberg

{title}{title}{title}

 

Ställer ut i Ånghammaren, Österbybruks herrgård. 21.7 - 2.9 2012.

 

"Took A Trip On Your Spaceship", "Utopos", "Biljett Till En Sagostad". Träreliefer målade med äggoljetempera.

logga i